Share
Voorvertoning
Een vierjarige ontdekkingsreis:
Opleiding Relatie- en Gezinstherapie
Deze e-mail onleesbaar? Webversie
 
Vierjarige psychotherapieopleiding:
RELATIE- en GEZINSTHERAPIE
in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel,
faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen

Deze opleiding beoogt het bijbrengen van het theoretisch kader van systeemtherapie, het aanleren van psychotherapeutische competenties en vaardigheden en het ontwikkelen van een therapeutische basishouding.
In de opleiding komt zowel het werken met paren als het werken met gezinnen, kinderen en jongeren uitgebreid aan bod.

De systeemtherapeutische opleiding van Rapunzel onderscheidt zich door de ervaringsgerichte en procesmatige benadering in het omgaan met systemen en het hanteren van jezelf als therapeut.
Start: dinsdag 11 oktober 2022
Inschrijven voor 9 mei 2022
Selectiegesprekken
gaan van start vanaf maart 2022

INFORMATIEAVOND
dinsdag 22 februari 2022 van 19u30 tot 21u30
Deze opleiding is erkend door de BVRGS.
Na afloop van de opleiding ontvang je een
universitair getuigschrift afgeleverd door de VUB.
Er worden 70 ECTS studiepunten toegekend.

Feedback van onze cursisten
Voor wie?

Deze opleiding staat open voor hulpverleners die overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen in aanmerking komen voor het volgen van een opleiding in de psychotherapie d.w.z.

- masters in de klinische psychologie
- masters in de klinische orthopedagogiek
- houders van een artsendiploma met een specialisatieopleiding kinder- en jeugd of volwassenenpsychiatrie of ASO

Kandidaten dienen professioneel werkzaam te zijn in de geestelijke gezondheidszorg met een psychotherapeutisch mandaat. De opleiding staat ook open voor mensen die pas enige jaren afgestudeerd zijn en mensen die werken zonder therapeutisch mandaat op voorwaarde dat zij de mogelijkheid tot het opdoen van systeemtherapeutische praktijkervaring hebben (eventueel als vrijwilliger) en dit vanaf de start van de opleiding.
Wat mag je verwachten?

Theorie en kennis
- Kennismaking met de verschillende perspectieven in systeemtherapie,
  zowel de basisstromingen als de postmoderne stromingen;
- Individueel gedrag van mensen leren plaatsen, betekenis geven en benaderen vanuit een interrelationeel kader;
-  Het leren kennen van escalerende en destructieve dansen binnen koppels
   en het herstellen van meer positieve relatieverhalen;

-  Problematiek van kinderen, jongeren en gezinnen leren benaderen vanuit een gezinsdynamisch ontwikkelingsperspectief;
- Systemen belichten vanuit een intergenerationeel en eco-systemisch perspectief.


Vaardigheden
- Verbreden en verdiepen van de hulpvraag;
- Opbouwen van een op samenwerking gerichte therapeutische relatie;
- Een therapeutische werkrelatie leren aangaan met twee of drie generaties van gezinsleden tegelijkertijd, zonder daarbij partij te kiezen;
- Systemische werkhypothesen formuleren die richting kunnen geven aan het gesprek;
- Relationele en reflexieve vragen stellen;
- Systemische non-verbale interventies en creatieve materialen;
- Communicatievaardigheden om met een heel systeem in gesprek te gaan en inoefenen van veranderingsmogelijkheden en strategieën.

Attitude
- Open houding van respect, betrokkenheid en verantwoordelijkheid;
- leren reflecteren over je eigen functioneren en hier verantwoordelijkheid voor nemen in het contact;
- Ontwikkelen van een persoonlijke stijl in het omgaan met cliënten;
- Stilstaan bij eigen relatiepatronen en mogelijkheden van in contact gaan.


 
 
Wil je alles te weten komen over de
opleiding Relatie- en Gezinstherapie?

Inhoud en visie, praktijkvoorwaarden, samenwerking met VUB,
wettelijke erkenning als psychotherapeut ...
INFORMATIEAVOND
dinsdag 22 februari 2022 van 19u30 tot 21u30
Waarom kiezen voor Rapunzel?
☆ Meer dan 15 jaar ervaring

👨🏫 Ervaren opleiders 👩🏫

♡ Geliefd door cursisten

🏠 Inspirerende locatie
met goede ligging
✔ Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille
 
Opleiders
Bert De Lange
Mieke Hoste
Bart Heirbaut
Liesbet Monballiu
Greet Splingaer

Bruno Hillewaere
Jasmina Sermijn
 
Praktisch
Opleidingdagen

In totaal zijn er 83 opleidingsdagen gespreid over 4 jaar.

De opleiding is erkend voor Vlaams Opleidingsverlof op basis van studiepunten.
 
Bijdrage
Het eenmalige inschrijvingsgeld bedraagt € 200,00.
Verder bedraagt het studiegeld € 2 750,00 per jaar, te betalen bij inschrijving aan de VUB.
Totale kostprijs is dus: € 200,00 + € 2 750,00 per jaar x 4 jaar = € 11200.


Vormingscentrum Rapunzel
Begijnenstraat 13 en Leesthof 10, 3290 Diest
info@rapunzelvzw.be
0476 90 45 41
www.rapunzelvzw.be

Website
 
Email
 
Facebook
 
Linkedin
Deze e-mail is verzonden naar _t.e.s.t_@voorbeeld.nl.
Je ontvangt deze e-mail omdat je bent aangemeld op onze nieuwsbrief via onze website.

Copyright © RapunzelVZW 2021. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer


Rapunzel vzw, Leesthof 10, 3290 Diest, BelgiëEmail Marketing door ActiveCampaign